További információk és kedvezmények a

20 / 5232 777

mobil számokon!
H
Í
V
J
O
N

Tudnivalók

  • Nagy összegű váltás, illetve ritka valutanem vásárlása esetén kérjük, szándékát telefonon előre jelezze!
  • Hiányos vagy sérült bankjegyeket nem áll módunkban elfogadni, azt csak a kibocsátó ország nemzeti bankjában lehet kicseréltetni.
  • Az eladható, illetve megvásárolható valuta összege nincs korlátozva.

A jelenlegi jogszabályok értelmében az ügyfelek által történő valutaváltás és kivitel a következő feltételekkel történik:

  • Valutavétel, -eladás és valuta konverzió esetén, amennyiben a váltás összege eléri vagy meghaladja a 300.000 forintot, a váltás csak fényképes azonosító okmánnyal lehetséges (személyigazolvány vagy útlevél egyaránt megfelel). Új típusú személyigazolvány esetén lakcímigazoló kártya is szükséges.
  • Az Európai Közösségbe belépő vagy a Közösséget elhagyó személy, aki 10.000 Euró küszöbértéket elérő vagy azt meghaladó értékű készpénzt tart magánál, köteles az összegről azon tagállam (vám)hatóságának írásban nyilatkozatot tenni, amelyen keresztül a Közösségbe belép vagy elhagyja azt.